Rekkverk modell bussplass

Her har vi et rekkverk som er satt opp lang en bussholdeplass for skoleelever. Et enkelt og elegant rekkverk. Pris gis etter antall meter.