Rekkverk Singsaker

Her har vi laget en kopi av ett gammelt rekkverk.